Produkty

Ceníkové ceny naleznete u jednotlivých dodavatelů.

Relé

Dodávky relé, a to pomocných, časových a kontrolních. Jsme schopni uspokojit všechny požadavky našich zákazníků, co se týká napětí cívky, počtu kontaktů i velikosti proudu přenášeného kontakty.

Stykače

Spínací přístroje nízkého napětí (do 500 V), to znamená stykače, jak výkonové, tak i mnohokontaktní, relé pro ochranu elektromotorů, motorové spouštěče s jištěním, kombinace pro rozběh, kombinace pro reverzaci a další.

Rozvaděče

Vlastní skříně, relé všech typů a spínacích přístrojů a dále pak veškeré prvky ovládání a signalizace včetně poruchové signalizace, kontrolních a měřících přístrojů, vypínačů, ukazatelů různých veličin a ochranných prvků pro zařízení rozvaděčů i obsluhu.

Softstartéry

Zařízení určené pro plynulé spouštění a doběh asynchronních elektromotorů. Tímto zařízením spouštěné motory mají kladný vliv i na připojená zařízení, která mají větší životnost a menší náklady na údržbu. Pozitivní je i kladný vliv na rozvodné sítě elektrické energie.

Měniče frekvence

Měniče frekvence jsou zařízení pro ovládání elektromotorů a dalších zařízení. Při jejich použití dochází k úsporám, a to jak v oblasti úspor vzniklých nákupními a provozními náklady na převodovky a variátory, tak i v oblasti přímých úspor za elektrickou energii.

Svorky

Svorky slouží nejenom pro spojení vodičů, ale i pro snadné vložení a zapojení dalších komponentů – pojistek, kontrolek, převodníků, relé, kontrolních, testovacích, odběrových míst a dalších.

Průmyslové regulátory

Zaměření na regulaci prakticky všech veličin, to je teploty, tlaku, diferenciálního tlaku, podtlaku. Dodávka regulátorů pro dvojstupňovou regulaci s různými vstupy i výstupy, s PID regulací a další.

Snímače

Nabídka široké škále výrobců i provedení. Dodávky snímačů induktivních, kapacitních, ultrazvukových, optických, laserových inkrementálních a dalších. Součástí dodávek jsou i zařízení pro odměřování vzdáleností a snímače barevného kódu pro balící linky. Specialitou jsou převodníky různých průmyslových veličin (teploty, tlaku a dalších) na definované elektrické signály.

Koncové spínače

Koncové spínače slouží pro spolehlivé zajištění koncových poloh různých zařízení, jako zdroje impulsů pro průmyslové automatiky a podobně. Kromě koncových spínačů dodávaných v širokém spektru jsou k dispozici i bezpečnostní spínače certifikované podle evropských norem a použitelné pro všechny oblasti.

Průmyslová počítadla

Průmyslová počítadla a přednastavitelné čítače slouží ve spojení se snímači a koncovými spínači všech typů pro evidenci výrobních dávek, ve spojení s inkrementálními snímači i pro přesné nastavení úhlů a vzdáleností částí např. strojů a podobně.

Logické moduly

Volně programovatelné logické moduly jsou spínací přístroje. Namísto složitého propojení vodiči a použití dalších prvků je možné požít tento prvek z výrobního programu Siemens. LOGO! je k dispozici ve dvou variantách napájení (24 V DC a 115 – 230 V AC) a dvou rozměrech (6 vstupů a 4 výstupy pro normální a 12 vstupů a 8 výstupů pro varianty L).

Napájecí zdroje

Nabídka produktů s prakticky jakýmkoli vstupním i výstupním napětím a jakémkoli výkonu. Kromě stabilizovaných spínaných zdrojů však běžně dodáváme i transformátory v celé škále typů, výkonů a převodových poměrů včetně atypických a zákaznických. Součástí dodávek jsou i převodové pro měření spotřeby elektrické energie, a to i cejchovaných akreditovanou zkušebnou.

Obchodní firma Josef Novák

obchod@jnknovak.cz | +420 731 131 673

Close Menu

Máte zájem o produkty nebo se chcete jen informovat? Neváhejte nám napsat