dodavatelé

ABB

Široká škála digitálních a propojených inovativních výrobků a systémů nízkého a vysokého napětí včetně infrastruktury

balluf

Snímače pro automatizaci

finder

Pomocné a časové relé

kotlín

Dodávky indukčních, optických a magnetických snímačů

lovato

Stykače, jistícící relé, motorové spouštěče, pomocná relé a koncové spínače

schaultbau

Komponenty pro kolejová a elektrická silniční vozidla, mikrospínače

schrack energietechnik

Rozvaděčové skříně, pomocná a časová relé, komponenty rozvaděčů

siemens

Průmyslové automatizační systémy, mikrosystémy pro automatizační techniku, nízkonapětová spínací technika

turck

Kompletní sortiment senzorů, induktivní, kapacitní, optická a ultrazvuková čidla, bezpečnostní světelné závory včetně příslušenství (použití i v prostředí Eex)

tE CONNEctivity

Pomocná relé RP 700 a RP 701

vemer

Přístroje pro měření a regulaci elektrických a neelektrických veličin, regulátory, teploty, termostaty, transformátory proudové a napěťové relé, spínací a hladinové testery, klešťové měřící přístroje, analogové a digitální časové spínače a průmyslové hodiny, analogové a digitální ovládací, kontrolní a signální prvky, spína …

ZPA Ekoreg

Regulátory a omezovaše tlaku a teploty, snímače teploty, elektronické měřící přístroje, poruchová signalizace – řada ALERT, elektronické regulátory analogové, mikroprocesorové regulátory,…. 

Obchodní firma Josef Novák

obchod@jnknovak.cz | +420 731 131 673